Buddyzm – religia czy filozofia?

W obecnych czasach coraz bardziej rośnie grupa osób, które świadomie przyjmują w swoim życiu zasady buddyzmu. Potocznie osoby te nazywa się wyznawcami buddyzmu, a sam buddyzm zalicza się do grupy największych religii świata.

Golden Buddha Okazuje się jednak, że stwierdzenie to nie jest do końca prawidłowe. Dzieje się tak, ponieważ wciąż naukowcy zajmujący się badaniem ruchów religijno-filozoficznych prowadzą dyskusje na temat tego, czy buddyzm jest czy nie jest religią. Rozwiązanie tej kwestii wcale nie jest proste i jednoznaczne. Wszystko dlatego, że buddyzm w swoich założeniach i dogmatach znacznie różni się od typowych religii, jakie obecnie panują na świecie.

buddyzm filozofia

Podstawową różnicę stanowi fakt, że buddyzm nie zakłada istnienia jakiegokolwiek Boga. W założeniach filozoficznych tego ruchu to nie istota o potężnej władzy i nadprzyrodzonej sile napędza świat do działania i decyduje o losach ludzkości, ale to każdy człowiek osobiście i jako jednostka, jest odpowiedzialny za to, co się dzieje.

Dlatego właśnie w buddyzmie tak duży nacisk kładziony jest na to, by postępować w zgodzie z własnym sumieniem i traktować inne istoty żywe tak, jak samemu chciałoby się być traktowanym. W związku z tym, że buddyzm nie zakłada istnienia Boga, są naukowcy, którzy twierdzą, że nie może być on określany jako religia. Jednak istnieją także argumenty, które przemawiają za tym, by włączyć buddyzm właśnie do grupy systemów religijnych.

Wśród tych argumentów wymienić można choćby fakt, że w praktykowaniu buddyzmu wypełnia się różnego rodzaju rytuały. Wśród nich wymienić choćby tradycyjne golenie głowy osób, które decydują się na przystąpienie do zakonu czy też wykonywanie, codziennie określonej liczby pokłonów.

2

Kolejna przesłanką, która może decydować o tym, że buddyzm będzie traktowany jako religia jest fakt, że zakłada on istnienie życia po śmierci. W tym przypadku ma się do czynienia z reinkarnacją. Dusza człowieka nie trafia więc w jakieś fantastyczne, nieznane miejsce, ale wraca na ziemię pod postacią innej istoty, człowieka lub zwierzęcia.

W przypadku buddyzmu zostaje także spełniony warunek istnienia doktryny religijnej, która zakłada właśnie reinkarnację, ale też choćby istnienie karmy, czyli czegoś w rodzaju losu. Istnieje też pewien rodzaj zinstytucjonalizowania życia religijnego. Wiadomo przecież, że mnisi buddyjscy gromadzą się w zakonach. Trzeba jednak pamiętać, że w buddyzmie nie funkcjonuje żadna hierarchia kościelna ani instytucja, która centralnie kierowałaby życiem religijnym wyznawców.